”Jag önskar att min pappa inte får leva”

”Jag önskar att min pappa inte får leva”